Ελληνικά σταυροδρόμια: Χάρτης με διαδρομές στην Ελλάδα

Χάρτης με προτεινόμενες διαδρομές (road trips) στην Ελλάδα από τις περιηγήσεις του Greek-Crossroads team.

Επιλέξτε τους δείκτες του χάρτη για να διαβάσετε πληροφορίες για κάθε διαδρομή.

Ενεργοποίηση GPS

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το GPS της συσκευής σας για να διευκολυνθείτε στην πλοήγησή σας (Προσοχή! Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ενεργοποίησης GPS).

Αν θέλετε να σχεδιάστε την δικιά σας διαδρομή ή να πλοηγηθείτε σε έναν από τους προορισμούς του Greek-Crossroads επιλέξτε αυτόν το χάρτη.

Οδηγίες ενεργοποίησης GPS, δείκτες και τύποι χάρτη Κλείσιμο οδηγιών
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ GPS

1. Ενεργοποιείστε το gps της συσκευής σας και περιμένετε να εντοπίσει τους δορυφόρους.Εναλλακτικά ανοίξτε μία εφαρμογή όπως τα google maps, περιμένετε να εντοπισθεί η θέση σας και προχωρήστε στο επόμενο βήμα. Τα google maps μπορείτε να τα κλείσετε.

2. Πατήστε το εικονίδιο στο πάνω αριστερό μέρος του χάρτη. Ο χάρτης θα επικεντρωθεί στην θέση που βρίσκεστε.

3. Σε περίπτωση ένδειξης λάθους ( Geolocation error: Only secure origins...) πατήστε εδώ και επαναλάβετε τη διαδικασία.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΑΡΤΗ

1. Πινεζάκια (markers). Είναι οι προορισμοί του Greek-Crossroads. Οταν πατήσετε ένα από αυτά, ο χάρτης θα κάνει zoom στην περιοχή και θα ανοίξει ένα παράθυρο πληροφοριών. Από αυτό μπορείτε να μπείτε στην αντίστοιχη δημοσίευση ή σε έναν χάρτη google, με εντοπισμένη την τοποθεσία, για να σχεδιάσετε τη διαδρομή σας προς τον αντίστοιχο προορισμό.

2. Πράσινοι στρογγυλοί δείκτες (clusters) με αριθμούς. Περιλαμβάνουν πινεζάκια που αλληλοεπικαλύπτονται, γιατί είναι πολύ γειτονικά. Πατήστε έναν από αυτούς για να φανούν τα πινεζάκια που κρύβει.

ΤΥΠΟΙ ΧΑΡΤΗ
Περάστε το ποντίκι σας από το εικονίδιο στο πάνω δεξιό μέρος του χάρτη, για να επιλέξετε τον τύπο του χάρτη που σας ταιριάζει.

1. Open Street. Οδικός χάρτης με κάλυψη δρόμων 99% και οικισμών 100%. Στο μέγιστο zoom εμφανίζει πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος κάθε περιοχής (ιστορικά μνημεία, σημεία φυσικού κάλλους κ.ά).

2. Roads. Οδικός χάρτης με απλή εμφάνιση. Κάλυψη δρόμων και οικισμών 100%. Οι μικρότεροι δρόμοι και τα ονόματα μικρών οικισμών φαίνονται όσο μεγαλώνει το zoom του χάρτη. Ειναι ο προεπιλεγμένος χάρτης του Greek-Crossroads.

3. Satellite. Χάρτης με εικόνα από δορυφόρο.

4. Topo Map. Τοπογραφικός χάρτης με κάλυψη δρόμων 99%, οικισμών 100% και πιστή αναπαράσταση του αναγλύφου. Δείχνει τα γεωφυσικά χαρακτηριστικά και ισοϋψείς υψομετρικές καμπύλες. Λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών που διαθέτει, είναι πιο εύχρηστος σε μεσαίο και μεγάλο zoom.